Garancia

Termékeinkhez a HB Műszaki nevet adjuk azokért jót állunk. Ezt támasztja alá a vállalkozás több évtizedes szakmai tapasztalata, a visszatérő elégedett megrendelők, és végül, de nem utolsó sorban maguk a termékek is.

 

A HB MŰSZAKI IPARI KFT. MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETPOLITIKÁJA

A HB MŰSZAKI IPARI KFT. minőség- és környezetpolitikája megfelel a cégünk szándékainak és környezetének, beleértve a tevékenységeinknek, termékinknek, és szolgáltatásainknak jellegét, mértékét és környezeti hatásait. Integrált politikánkat szervezeten belül rendszeres oktatáson kommunikáljuk, az érdekelt felek számára rendelkezésre bocsátjuk.

Társaságunk fémlemez tömegcikkek, ügyfeleink által tervezett nagy pontosságú egyedi fémszerelvények gyártásával kívánja vevői, ügyfelei igényeit kielégíteni. Üzleti célunk kockázatalapú megközelítéssel, az export- és a hazai felvevő piac minél magasabb szintű kielégítése a jövőben is.

A HB MŰSZAKI IPARI KFT. elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek és egyéb kötelezettségeinek is a teljesítésére.

Vállalkozásunk maradéktalanul megfelel a szervezet szándékainak és annak követelményeinek.

Az integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetésével célunk, hogy:

Olyan hibamentes termékeket állítsunk elő, -szolgáltatást nyújtsunk, amely vevőink igényeinek, elvárásainak és követelményeinek megfelel, azokat megfelelő időben, versenyképes áron szállítsuk, oly módon, hogy a környezetet minél kisebb mértékben terheljük.

A Kft. vezetősége és minden alkalmazottja elkötelezi magát a fenti cél elérésére azáltal, hogy:

  • Támogatjuk a stratégiai irányvonalat, kialakítunk egy olyan környezetet, ahol minden tevékenységünkben, beleértve az “önellenőrzés” gyakorlatát is, a “jót elsőre” és a “ nulla hibaszázalék ”a cél.
  • Folyamatosan fejlesztjük az integrált irányítási rendszerünket a környezeti teljesítményünk növelése érdekében.
  • A vevői igények egyre szélesebb körű kielégítésére a környezetirányítási rendszer bevezetésével törekszünk a környezeti terhelésünk fokozatos csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére, hulladékaink a jogszabályban rögzített módon történő kezelésére, valamint az energia felhasználás racionalizálására.
  • Valamennyi Munkatársunk tisztában legyen a munkája környezetre gyakorolt hatásaival, a lehető legnagyobb mértékben akadályozza meg a lehetséges szennyezés kialakulását, illetve esetleges vészhelyzet esetén helyesen tudjon reagálni a potenciális veszély csökkentése érdekében.

Annak érdekében, hogy minden Munkatársunk azonosuljon a HB MSZAKI IPARI KFT. menedzsmentje által kidolgozott minőség- és környezetpolitikával, célkitűzésekkel és annak megvalósításában aktívan részt tudjon venni, az integrált politikánkról és integrált rendszerünkről, a bevezetésre kerülő új technológiákról, műveletekről rendszeres továbbképzéseket szervezünk, melyeken minden munkatársunk részvételét biztosítjuk.

Vevőink és a környezetünk elvárásait, a jogszabályi változásokat folyamatosan figyeljük. Vevőink még magasabb szintű kiszolgálása érdekében évről évre minőség- és környezetvédelmi célokat tűzünk ki, ezeket rendszeresen átvizsgáljuk és teljesülésüket értékeljük.

Elköteleztük magunkat, a környezet védelmére, beleértve a szennyezés megelőzését, és más konkrét, a cégünk környezetére vonatkozó elköteleződéseket.

A fenti alapelvek betartásával vevőink folyamatosan megfelelő minőségű terméket, megfelelő mennyiségben, megfelelő időben, megfelelő áron kapjanak tőlünk.

A fentiek alapján a Minőség és környezetközpontú irányítási rendszert és kapcsolódó dokumentumait, mint dokumentált információt hatályba léptetem.

Hajdúböszörmény, 2017. november 15.

Molnár Zoltán Imre ügyvezető

 

ISO TANUSÍTVÁNYOK