Minőség

A HB Műszaki Ipari Kft. fémlemez tömegcikkek, nagy pontosságú egyedi fémszerelvények gyártásával kívánja vevői, ügyfelei igényeit kielégíteni. Üzleti célunk kockázatalapú megközelítéssel, az export- és a hazai felvevő piac minél magasabb szintű kielégítése a jövőben is.

A HB Műszaki Ipari Kft. elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2015MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 3834-2:2021 szabványok követelményeinek és egyéb kötelezettségeinek is a teljesítésére.

Vállalkozásunk maradéktalanul megfelel a szervezet szándékainak és annak követelményeinek.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok alapján kialakított integrált minőség-, és környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével célunk, hogy:

Olyan hibamentes terméket állítsunk elő, -szolgáltatást nyújtsunk, amely vevőink igényeinek, elvárásainak és követelményeinek megfelel, azokat megfelelő időben, versenyképes áron szállítsunk, oly módon, hogy a környezetet minél kisebb mértékben terheljük.

A Kft. vezetősége és minden alkalmazottja elkötelezi magát a fenti cél elérésére azáltal, hogy:

  • Támogatjuk a stratégiai irányvonalat, kialakítunk egy olyan környezetet, ahol minden tevékenységünkben, beleértve az „önellenőrzés” gyakorlatát is, a „jót elsőre” és a „nulla hibaszázalék” a cél.
  • Folyamatosan fejlesztjük az integrált irányítási rendszerünket a környezeti teljesítményünk növelése érdekében.
  • A vevői igények egyre szélesebb körű kielégítésére a környezetirányítási rendszer bevezetésével törekszünk a környezeti terhelésünk fokozatos csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére, hulladékaink a jogszabályban rögzített módon történő kezelésére, valamint az energiafelhasználás racionalizálására.
  • Valamennyi Munkatársunk tisztában legyen a munkája környezetre gyakorolt hatásaival, a lehető legnagyobb mértékben akadályozza meg a lehetséges szennyezés kialakulását, illetve esetleges vészhelyzet esetén helyesen tudjon reagálni a potenciális veszély csökkentése érdekében.

Annak érdekében, hogy mindig megfelelő minőségű terméket vagy szolgáltatást tudjunk nyújtani, biztosítjuk, hogy valamennyi Munkatársunk:

  • Folyamatosan kapjon visszajelzést az általa gyártott termék vagy nyújtott szolgáltatás minőségéről a külső, vagy a belső vevők részéről érkező észrevételek alapján.
  • Ügyfeleink és a környezetünk elvárásait, a jogszabályi változásokat folyamatosan figyeljük, azok kielégítése érdekében évről évre minőség és környezetvédelmi célokat tűzünk ki, amelyeket rendszeresen átvizsgálunk és teljesülésüket értékeljük.
  • Azonosuljon a HB Műszaki Ipari Kft. menedzsmentje által kidolgozott minőség-, és környezetpolitikával, célkitűzésekkel és annak megvalósításában aktívan részt tudjon venni, az integrált politikánkról és integrált rendszerünkről, a bevezetésre kerülő új technológiákról, műveletekről rendszeres továbbképzéseket szervezünk, melyeken minden munkatársunk részvételét biztosítjuk.

Elköteleztük magunkat, hogy a fenti alapelvek betartásával vevőink folyamatosan megfelelő minőségű terméket, megfelelő mennyiségben, megfelelő időben, megfelelő áron kapjanak tőlünk.

ISO TANUSÍTVÁNYOK