Acélszerkezet és fémtömegcikk gyártás

A cég tevékenységét a kiváló minőség, a határidők pontos betartása és – nem utolsó sorban – a kedvező ár jellemzik.

Tevékenységeink

Szakértelemmel a Fémtermékek, Acélszerkezetek és Gépi Forgácsolás Terén: HB Muszaki Ipari Kft.”

Acélszerkezet-gyártás

Fémtömegcikk-gyártás

Gépi-forgácsolás

Cégtörténetünk

A kezdetektől

1951. március az a dátum, mely hosszú időre meghatározta a hajdúböszörményi „Műszaki” alapítóinak célját. Harminc ez ideig önállóan boldogulni próbáló iparos úgy döntött, hogy megélhetése biztosítása érdekében összefog. Ebben az összefogásban nem a szakmai tagozódás döntött, megtalálhatók az alapítók között közel negyven szakma képviselői. A fő cél minél több munka felkutatása, mivel az biztosította a túlélést és a tovább fejlődést.

A recept egyszerű volt, hiszen 1948 óta létezett egy forma  a szövetkezet, mely lehetőséget biztosított ilyen összefogásra. A döntés helyességét bizonyította az a tény is, hogy alig félév elteltével a létszám 42 főre nőtt. Kezdetben minden jelenlévő folytatta szakmájában korábbi szolgáltató tevékenységét. A döntő mozzanat a felismerés, az összefogáson kívül, hogy egyes szakmák önállóan folytassák a munkát. 1952-ben megtörtént a szakosodás, ettől számíthatjuk a Műszaki Ipari KTSZ., mint tiszta vasiparral foglalkozó üzem létrejöttét. A lakatos-, bádogos munka volt a fő tevékenység és alapvetően szolgáltatás, amihez nagyon jó szakmai tudást biztosított a korábbi kisiparosságban eltöltött idő.

A fejlődési kényszer új kihívásokra késztette a szakembereket. Felismerték, a szolgáltatás mellett valami mást is el kell kezdeni, hogy az egyre növekvő létszámú üzemet munkával le tudják kötni és az nyereséget is hozzon. Így született döntés arról, hogy tömegtermelést vezessenek be elsősorban a közszükségleti cikkek területén. Pl. füstcsövek, üstházak, vödrök, tűzoltóvödrök, különböző háztartási edények stb.

A jelenlegi telephelyére először a lakatos üzem 1972-74-ben, majd a nyolcvanas években a tömegcikkgyártás és a tűzihorganyzó üzem is kiköltözik. A több évtized munkáját fémjelzi az is, hogy az alig harmincfős alapító tagság hamarosan növekedett. A hetvenes években a foglalkoztatottak száma meghaladta a háromszáz főt, sajnos azonban a kedvezőtlen gazdasági változások azt eredményezték, hogy napjainkra ez a létszám közel ötven főre zsugorodott.

A rendszerváltást követően 1991-től az egykori MŰSZAKI KTSZ új néven és gazdasági formában, HB Műszaki Ipari Kft.-ként folytatta és a mai napig folytatja tevékenységét.

Minőségre törekszünk

Célkitűzésünk

A HB Műszaki Ipari Kft. fémlemez tömegcikkek, nagy pontosságú egyedi fémszerelvények gyártásával kívánja vevői, ügyfelei igényeit kielégíteni. Üzleti célunk kockázatalapú megközelítéssel, az export- és a hazai felvevő piac minél magasabb szintű kielégítése a jövőben is.

A HB Műszaki Ipari Kft. elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO14001:2015 szabványok követelményeinek és egyéb kötelezettségeinek is a teljesítésére.

Vállalkozásunk maradéktalanul megfelel a szervezet szándékainak és annak követelményeinek.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok alapján kialakított integrált minőség-, és környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével célunk, hogy:

Olyan hibamentes terméket állítsunk elő, -szolgáltatást nyújtsunk, amely vevőink igényeinek, elvárásainak és követelményeinek megfelel, azokat megfelelő időben, versenyképes áron szállítsunk, oly módon, hogy a környezetet minél kisebb mértékben terheljük.

A vezetőség és minden alkalmazott elkötelezi magát a fenti cél elérésére azáltal, hogy:

Audit

Támogatjuk a stratégiai irányvonalat, kialakítunk egy olyan környezetet, ahol minden tevékenységünkben, beleértve az „önellenőrzés” gyakorlatát is, a „jót elsőre” és a „nulla hibaszázalék” a cél.

Innováció

Folyamatosan fejlesztjük az integrált irányítási rendszerünket a környezeti teljesítményünk növelése érdekében.

Fenntarthatóság

A vevői igények egyre szélesebb körű kielégítésére a környezetirányítási rendszer bevezetésével törekszünk a környezeti terhelésünk fokozatos csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére, hulladékaink a jogszabályban rögzített módon történő kezelésére, valamint az energiafelhasználás racionalizálására.

Szakértelem

Valamennyi Munkatársunk tisztában legyen a munkája környezetre gyakorolt hatásaival, a lehető legnagyobb mértékben akadályozza meg a lehetséges szennyezés kialakulását, illetve esetleges vészhelyzet esetén helyesen tudjon reagálni a potenciális veszély csökkentése érdekében.

HB MŰSZAKI IPARI KFT. MINDEN JOG FENTARTVA 2023